statsmodels.tsa.regime_switching.markov_regression.MarkovRegression.k_params

property MarkovRegression.k_params

(int) Number of parameters in the model