statsmodels.discrete.discrete_model.Poisson.endog_names

property Poisson.endog_names

Names of endogenous variables.


Last update: Feb 14, 2024